PL EN
Zarządzanie relacjami i obsługa klienta

Jasny podział zadań


W momencie, gdy za obsługę klienta w Twojej firmie odpowiedzialny jest kilkuosobowy zespół, zadania muszą być jasno podzielone. W przeciwnym razie ryzykujesz, że pewne zapytania klientów pozostaną bez odpowiedzi, ponieważ nikt nie wie, kto ma się nimi zająć. Ponadto, jeśli kilka osób ma dostęp do tej samej skrzynki pocztowej, to mogą w tym samym czasie odpowiedzieć na tego samego maila. Może to poważnie utrudnić komunikację oraz przyczynić się do dezorientacji klientów.

Responer pozwoli Ci uniknąć tego typu problematycznych sytuacji. Jednym kliknięciem przyporządkujesz każde nowe zgłoszenie klienta do konkretnego pracownika lub grupy pracowników, co pozwoli im na udzielanie szybkich i regularnych odpowiedzi.

Jeśli używasz więcej niż jednej skrzynki pocztowej w ramach jednego konta Responera, możesz dawać swoim pracownikom różne uprawnienia. Mogą mieć dostęp do wszystkich kont bądź tylko do wybranych. Możesz też łączyć ich w grupy, np. "wsparcie techniczne", czy też "rozliczenia i księgowość", zależnie od tego czy w Twojej firmie lepiej sprawdzi się przypisywanie zadań do konkretnych osób, bądź do grup.

Jasny podział zadań

Zacznij przygodę z rewelacyjną obsługą klienta